Sitede Arama Yapin!

post

Sınav Koçluğu

Sınav Koçluğu

Sınav Koçluğu


Üniversite Adaylarına İçin Sınav Koçluğu Programı

Üniversiteye hazırlık aşamasında olan gençler hayatlarının zor dönemlerinden birinde bulunuyorlar. Kendilerini henüz tam anlamıyla tanıyamamış oldukları bu dönemde geleceklerini şekillendirmeye çalışıyorlar. Hazırlandıkları zor sınavın sonuçlarının tüm hayatlarının belirleyicisi olduğunu düşünerek yoğun iç  ve dış baskı yaşıyorlar. Sınavda başarı mümkün olduğunca daha fazla soruyu doğru yanıtlamaktan geçiyor. Bu amaca ulaşmak için öğrenciler dershane ve okuldaki öğretmenlerinin tam desteğini alarak yoğun bir şekilde hazırlık yapıyorlar. Daha fazla bilgi edinmeye ve mantıklarını daha doğru kullanmaya çalışıyorlar. Bu yoğun çaba kendilerini duygusal olarak daha güçlü hissetmeleriyle daha verimli bir hale  ulaşabilir.

Genç üniversite adaylarının;  geleceklerini çizerken,  hayatta hangi noktada olmak istediklerini belirlerken  nasıl mutlu olabileceklerini  iyi tespit etmeleri gerekiyor. Hayatlarının belki de en önemli sınavına hazırlanırken edinmeleri gereken teknik bilgilerin yani sıra kişisel özelliklerini tanımaya ve kendilerini keşfetmeye yönelik olarak duygusal anlamda desteğe ve yönlendirilmeye ihtiyaçları  olduğu da bir gerçek olarak karsımızda duruyor. Öğrenci Koçluğu, iste bu alanı doldurmayı hedeflemekte olup gençlerin yönlendirilmelerindeki  soyut anlamdaki boşluğu tamamlamayı amaçlamaktadır.

Yöntem: Katılımlı Öğrenme

Çalışmanın tümü geleceklerini belirleme aşamasında olan genç insanların özbilinç gelişimini destekleyerek, kendileri için doğru tercihler yapmalarını sağlayarak kaliteli bir yasam sürmelerine yönelik olarak planlanmıştır. Çalışma programı aşağıdaki ana baslıkları içermektedir. 10 ayrı konu Başlığından oluşan seminerlerde farklı öğrenme metodları uygulanacak olup interaktivite ön planda olacaktır. Her konu için en az 2 ders saatine ihtiyaç vardır. Grupların maksimum 20 kişiden oluşması verimi arttırma açısından önemlidir. Öğrenci velilerine yönelik olarak iletişim ağırlıklı 3 ders saati süreyi kapsayan tamamlayıcı bir seminer de program kapsamına alınmıştır 

Program Başlıkları:

1. Tanışma ve Ekip çalışması

2. Gelecek ve Ben | Vizyon-Misyon-Değerler-Aksiyon

3. Zaman Yönetimi ve Stresle Başa Çıkma

4. Farklı sektörlere yönelik bilinçlenme / İdoller

5. Hayata Bakış Pencereleri ve İç  Motivasyon

6. Ön Kabullerin Kırılması – Kalıpların Dışında Düşünebilmek

7. İletişim Becerileri – Tarzlarımız / Savunma Mekanizmaları

8. Duygusal Zeka ve Özgüven Oluşturma

9. Geribildirim Seansı

Grup çalışmaları 4 seanslık bireysel “Hayat Koçluğu” seanslarıyla desteklenebilecektir. Bireysel seanslarda amaç, örgencilerin gerçek ilgi alanlarını keşfetmek ve bu doğrultuda tercihlerini yapan öğrencilerin yanında olmak, kendileri için gerçekçi hedefler koyup, strateji ve eylem planlarını oluşturarak onlarda hedefe ulaşma motivasyonu yaratmak, ders dışı alanlarda karşılaştıkları sorunları ele alarak problem çözme kapasitelerini arttırmaktır.

Hedefe ulaşmanın tek yolu eyleme geçmektir. Öğrencileri eyleme yönelterek onları durduran, engelleyen unsurları ayıklayarak mücadele güçlerini arttıran bir yöntem olarak  “Öğrenci Koçluğu” seanslarından öğrenciler kendilerine yönelik daha çok bilgiyle; duygusal ve sosyal zekalarıyla da tanışmış olarak ayrılacaklardır.


Amaç:

Üniversite ve lise giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilerin, başarılarını artıracak yöntemleri geliştirmek, sınava hazırlık sürecinin çocuk ve aile için sancısız geçmesini sağlamak ve gencin kariyer planını yapmaktır. Yapılacak koçluk çalışması ile başarı artışını sağlayacak unsurların ortaya çıkartılması ve kişinin konu hakkında bilinçlendirilerek, başarılı olması hedeflenir.


Hedef Grup:

Sınava hazırlanan (YGS-LYS ve TEOG) ve başarısını artırmak isteyen öğrenciler.


Uygulama:

Kişinin, başarısını artırmak istemesi ve merkezimize başvurması ile başlar. Öncelikle başvuru sahibinin, hayat öyküsü alınır ve kendisine çeşitli beceri, kariyer testleri uygulanır. Ardından, başarı olgusuna yaklaşım biçimleri sorgulanır. Üçüncü adım, kişiyi motive eden motiflerin ortaya çıkartılması ile ilgili çalışmaları kapsar.  

Başarı artışını hedefleyen kişinin etraflıca tanınmasının ardından yıllık çalışma ve hedef programı yapılır. Yıllık program daha sonra haftalara bölünür. Öğrenci ve koç haftalık plan dâhilinde çalışmalarını yürütür. Öğrenci ve koçun belirlediği saat ve tarihlerde bir araya gelinerek haftalık değerlendirmeler ve yapılan sınavların analizi yapılır.  

Başarılı olmanın önündeki engeller ve kişinin geliştirmiş olduğu direnç odakları belirlenerek yok edilir. Sonraki aşamada ise, anne babanın tanınması ile ilgili işlemlere başlanır. Uygulamanın ilerleyen kısmında ise öğrencinin ve ailenin ihtiyaç duyduğu eğitim çalışmaları yapılır.


Öğrenciye Verilecek Eğitimler:

·      Motivasyonel süreçler nelerdir?

·      Dikkati ve konsantrasyonu artırmanın yolları

·      Sınav stratejileri

·      Motivasyon engellerinin tanınması ve ortadan kaldırılması

·      Hatırlamanın püf noktaları

·      Derslere ilişkin önyargıların yok edilmesi

·      Özgüveni artırmanın yolları

·      İç motivasyonu artırmanın yolları

·      Zaman denetimi ve planlaması

·      İç disiplini sağlamanın yolları

·      Rekabet ve başarı

·      Kazanmanın altın kuralları

·      Özel hayat ve öğrenim hayatının dengelenmesi

·      Rahatlamanın basit ama güçlü yolları

·      Stresle başa çıkabilme

·      Duygu yönetimi

·      Kariyer planlama ve meslek seçimi

·      Alternatif düşünce eğitimi

·      Kaygısız yüksek başarı


Anne-Babaya Verilecek Eğitimler:
 

·      Özgüven nasıl artırılır?

·      Ailenin güçlerini birleştirmesi

·      Motivasyon nasıl artırılır?

·      Çocuğunuzun gelişimsel özellikleri

·      Alternatif düşünce eğitimi

·      Çocuklar arası kıskançlık

·      Çocuğunuzun yeteneklerini tanıyor musunuz?

·      Aile içi iletişim

·      Sınavın kazanılmasında etkiniz yüksek

Süre:

Çalışma, sınav sonuçları açıklanana kadar devam eder.


Takip:

Çalışma periyodu, ilk zamanlar için haftada iki olmak üzere yıllık çalışma programına uyularak yapılandırılır. Seanslar, 50 dakika üzerinden gerçekleşir.

İşbirliği Yapılan Kişiler:

Anne-baba ve öğretmenlerdir. Koç gerekli gördüğü hallerde anne-babanın ve öğretmenlerin desteğini alır.

Çalışmayı Kimler Yapar:

Sınava hazırlık koç grubu, sınavlara hazırlık dalında uzun yıllar çalışmış, ergenler ve aileleri konusunda zengin bilgi ve deneyime sahip, eğitim-öğretim süreçlerini tanıyan uzmanlardan oluşur.

Bahattin BAYRAKTAR

Eğitimci | Yazar | Mentor

Henüz Yorum yok

Bir Yorum Ekleyin