Sitede Arama Yapin!

post

Koçluk Sistemi

Koçluk Sistemi

Koçluk Sistemi

Yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan kişiler için destek amaçlı bir kişisel gelişim programıdır. Kendini, çeşitli beceri alanlarında geliştirmek isteyen, hedef ve önceliklerini belirlerken, harekete geçmek için cesarete ve yardıma gereksinim duyan kişilerin tercih ettiği bir süreçtir. Koç, kişinin amaçlarını belirlemesini, amacı gerçekleştirecek plan ve yol haritasının yapılmasını sağlar. Planların uygulanması ve sonuca ulaşması için uygun sistemler geliştirir. Kişilerin bu planları uygularken ihtiyaç duyacağı beceri ve yetkinlikler koçun desteği ile kazandırılır ve hayata geçirilir.

 Koçluk çalışmalarında basit anlamıyla sistem şu şekilde işler:

Gerekli performans gelişiminin tanımlanması

Analiz

Plan

Yürütme

Değerlendirme

Sonuç, tanımlanan performans gelişiminin sağlanmasıdır.

Koçluk sisteminin bireye kazandırdıkları:

·      Hedef belirleme ve bu doğrultuda eylem planı yapma

·      Kişinin bulunduğu ya da hedeflediği konumda başarılı olması

·      İş ve özel yaşamdaki sorun odaklarını açığa çıkarma ve bunların aşılmasını sağlama

·      Düşüncelerin düzene girmesiyle yaşanan zihinsel rahatlama

·      Hedeflerin gerçekleşmesi için gerekli cesarete kavuşma

·      Beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesi ile hayatın kolaylaşması

·      İnsanlarla ilişkileri ve iletişim becerilerini geliştirme

Koçluk sistemi çalışma periyodu, haftada bir defada ve 50 dakikalık seanslar üzerinden gerçekleşir. Koçluk amaçlanan planların sonuçlanması aşamasına kadar devam eder. 

Merkezimizde koçluk çalışmalarını, çalışma hayatının içinden gelmiş ve koçluk sistemi içinde çalışmış uzmanlarımız yürütmektedir.

Bahattin Bayraktar

Eğitimci | Yazar | Mentor

Henüz Yorum yok

Bir Yorum Ekleyin