Aranacak Kelime

post

Kavram Haritası Eğitimi

Kavram Haritası Eğitimi

Kavram Haritası

Kavram haritası daha geniş bir kavram başlığı altındaki kavramların birbirleriyle ilişkilerini gösteren iki boyutlu bir şemadır. Kavram haritaları bilginin zihinde somut ve görsel olarak düzenlenmesini sağlar.  Kavram haritaları kavramlar arasındaki ilişkileri şematize ederek anlamlı öğrenmeyi de sağlar. Kavram haritaları ile kavramlar arasındaki ilişkiler somutlaştırılır ve dersin bütünü görülür. Bu nedenle sunuş yoluyla öğretim stratejisinde etkili bir şekilde kullanılabilir.

Kavram Haritalarının Faydaları:  
Kavram haritaları düşünceleri görünür hale getirir.
Dersin bütününü ve kavramlar arasındaki ilişkileri gösterir.
Anlamlı öğrenmeyi sağladığından dolayı kalıcılığı yüksektir.
Öğrenciler tarafından hazırlandığından öğrenciyi aktif kılar, grup içi iletişim sağlar.
Öğrencileri bilgileri organize etmeye ve sentezlemeye yönlendirir.
2) İlgili kavram, olgu, ilke ve genellemelerin öğretmen tarafından sunulması,
3) İlgili kavram, olgu, ilkelerle diğer kavram, ilke ve olguların ilişkilerinin kurulması,
4) Olumlu ve olumsuz örneklerle bunların açıklığa kavuşturulması,
5) Verilen örneklerin öğrenciler tarafından sınıflandırılmasının sağlanması,
6) Öğrencilerin örnekler (farklı) vermesi sağlanmalı.

Bir yanıt yazın