Sitede Arama Yapin!

Kategori

Eğitimde Gelişim ve Değişimin Yol Haritası

Eğitimde Gelişim ve Değişimin Yol Haritası

EĞİTİMDE GELİŞİM VE DEĞİŞİMİN YOL HARİTASI   PRENSİP Kurumsal prensibiniz muhakkak olmalı, lakin uygulanabilir de olmalı. Prensipleriniz, ancak; hizmet verdiğiniz muhataplarınızın faydasına ise karşılık ve saygı görür. Örnek: Kurum içinde veli ve/veya öğrencilerinize alkol tüketiminizi yasaklamanızdaki amacınızı, dini normlarla açıklarsanız; bu, muhataplarınızda kabul görmeyebilir. Lakin “öğrencimizin sağlığı bizim önceliğimizdir.” diye bir açıklama yaparsanız; bu, muhataplarınız nazarında […]

Özgül Öğrenme Güçlüğü Nedir?

Özgül Öğrenme Güçlüğü Nedir?

Özgül Öğrenme Güçlüğü Nedir? Özgül öğrenme güçlüğü (ÖÖG), bireylerin okuma, yazma, dinleme, anlama, kendini ifade etme ya da matematik alanında yaşıtlarına ve zekâsına göre beklenilenin önemli ölçüde altında olmasıdır.   Özgül Öğrenme Güçlüğünün birkaç tipi vardır: Disleksi: Okuma alanında güçlük Disgrafi: Yazı alanında güçlük Diskalkuli: Matematik alanında güçlük En sık görülen tipi ise Disleksidir. Özgül öğrenme güçlüğünün nedenleri […]

Motivasyon Eğitimi

Motivasyon Eğitimi

Motivasyon, öğrenim sürecindeki kişinin durumunu belirleyen en önemli yöntemlerden biridir. Bu sadece, eğitim dönemindeki çocukları değil, yaşı ne olursa olsun herhangi bir eğitim sürecindeki herkes için geçerlidir. Kısaca motivasyon; Öğrenme sürecinde kişinin, öğrenmeyi talep edecek hale getirilmesi sürecine motivasyon diyoruz. Sadece öğrenciler için değil, ebeveynler için de motivasyonun sağlanması kaçınılmazdır. Öğrenmeyi talep eden her kişinin, […]

Stres Yönetimi Eğitimi

Stres Yönetimi Eğitimi

Stres Yönetimi Fizyolojik bir durum olan stres, insanın sıkıntı yaratan olaylar karşısında verdiği bedensel ve psikolojik tepkiler zinciridir. Ergenlik, hamilelik menopoz gibi gelişim dönemleri, bilinç dışı engelleme ve çatışmalar, yaşamı tehdit eden olaylar, evlilik, üniversiteye girme, işe başlama, askerlik, boşanma, taşınma gibi yaşam olayları, gelecekle ilgili belirsizlik, ekonomik sıkıntı, rekabet, zaman darlığı, hava kirliliği, gürültü, […]

Hafıza Eğitimi

Hafıza Eğitimi

Dikkat ve Hafıza Gelişimi Eğitimi Dikkat ve Hafıza gelişimi eğitimlerinde zihinsel fonksiyonların gelişimiyle beraber el-göz koordinasyonu, dikkat ve hafıza becerilerinin artırılması, kişilik ve özgüven gelişimi esas alınmaktadır. Verilen eğitimler sonucunda ana hatlarıyla; Dikkat ve hafıza, eğitimiyle zihinsel becerilerin gelişimi hedeflenmektedir. Verilen eğitimler grup eğitimleri şeklinde olmaktadır. Öğrenciler yapmış oldukları eğitim çalışmasının neticesinde bir ürün ortaya […]