Sitede Arama Yapin!

post

İletişim Bilimleri

İletişim Bilimleri

Bu programa paralel olarak farklı üniversite ve fakültelerde “İletişim Bilimleri – İletişim Sanatları – Medya İletişim Sistemleri” bölümü de yer almaktadır.

Programın Amacı

İletişim bölümünün amacı; her türlü kamu kuruluşlarında, özel sektör işletmelerinde, sivil toplum kuruluşlarında ve özellikle radyo, televizyon ve sinema gibi medya kuruluşlarında iletişimle ilgili sorumluluklar alabilecek elemanlar yetiştirmektir.

Gereken Nitelikler

Bu programı tercih eden adayların;
İletişim becerisi ve ikna kabiliyeti yüksek,
Başkaları ile iyi iletişim kurabilen,
Araştırmacı,
Sözel yetenekleri güçlü,
Sosyal bilimler alanında başarılı,
Teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilecek,
Yabancı dil alanında başarılı,
Yenilikçi,
Girişimci kişiler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Kariyer İmkânları

Mezunlar, “İletişim Uzmanı” unvanı veya bu alan içindeki mezun oldukları bölümlere göre; gazeteci, radyo-televizyon programcısı, halkla ilişkiler elemanı, reklamcı gibi unvanlar alırlar.
Alanlarında yüksek lisans ve doktora yapabilirler.

Yaptıkları İşler ve Çalışma Alanları

Radyo ve televizyonlarda görev yapanlar haber toplarlar, bunların doğruluğunu kontrol edip önem sırasına koyarlar, görüntü ve metinleri düzgün ve etkileyici bir biçimde sunulmak üzere düzenlerler; yorumcu olarak haberleri bütünleştirici ve anlamlandırıcı metinler hazırlarlar.

Bölüm mezunları, aldıkları unvanlara göre basın-yayın kuruluşlarında, halkla ilişkiler alanında ve reklam firmalarında görev alabilirler. Resmî ve özel radyo ve televizyon kurumlarında, sinema sektöründe çalışabilirler. Öğretmenlik meslek bilgisi eğitimi de almış olanlar meslek liselerine gazetecilik ve iletişim alanındaki dersleri okutmak üzere öğretmen olarak atanabilirler.

Kitle iletişim araçları ve yöntemleri geliştikçe bu programlardan mezun olan elemanlara duyulan gereksinim de artmaktadır.

Henüz Yorum yok

Bir Yorum Ekleyin