Sitede Arama Yapin!

Hızlı Okuma Teknikleri

Hızlı Okuma Teknikleri

Hızlı Okuma Teknikleri

Sınavda hızlı okumak öğrenciye hem zaman hem de daha az yorularak daha fazla soru yapma fırsatı verir. Okuma hızımızı artırmak için şu tekniklere dikkat etmemiz gerekir:

Okunacak materyalle göz arası en az 30 cm. olmalıdır. Dudaklar kıpırdatılmamalıdır.

Soruları okurken başka şey düşünmemeliyiz. O tür düşünceler için kendimize başka zaman ayırmalı ve o zamanda düşüneceğimiz yönünde kendimize telkinde bulunmalıyız.

Çok parlak ve yetersiz ışıkta okuma yapılmamalıyız. Işığın geliş yönü sol arkadan olmalıdır.Kafamızı hep aynı seviyede tutulmalıyız. İleri geri sallamamalıyız. Dik oturulmalı, sağa, sola veya öne fazla eğilmemeliyiz. Bu durumlar gözümüzün çok çabuk yorulmasına ve satırlar arasında kaymalara sebep olabilir.

Okurken mutlaka kılavuz olarak kalem kullanmalı ama okunan her kelimenin altını çizmemeliyiz. Çok önemli kelimelerin ve ip uçlarının altını çizmemiz yeterlidir.

Okuma yaparken gözlerimizi zaman zaman dinlendirmeliyiz. Okuma yaparken gözlerimizi ara sıra kapatıp kaldırıp uzak cisimlere bakmalıyız.

Gözlerin ara sıra açılıp kapatılması göz kaslarının dinlenmesini ve baş ağrısını önleyecektir. Okuma sırasında belli zamanlarda kısa süreli aralar vermemiz gerekir. Bu arada kan dolaşımını hızlandıracak teknikler (ayağa kalmak, elleri sallamak, boyunu hareket ettirmek vb.) kullanılmalıdır.

Okuma amacımızın olması okuma hızımızı artıracaktır. Ne okuduğumuzu, ne bulmak istediğimizi bilerek okumalıyız.

Okunacak malzeme hakkında daha önce bildiklerimizi aklımızdan geçirmemiz faydalı olacaktır.

Okuma mekânındaki ısı sıcaklığı ne çok soğuk ne çok sıcak olmalıdır.

Kelimeleri tek tek okuma yerine gruplandırarak okumalıyız. Hızlı okuma anlamı kolaylaştırır, daha az yorulmamıza sebep olur, dikkatimizi daha çok toplamamıza yarar.

“Bana bir problem ve 1 saat süre verilse bu sürenin 45 dakikasını problemi anlamaya, 10 dakikasını çözüm yolları üretmeye, 5 dakikasını çözmeye ayırırım.” A. Einstein

Etkin Okuma

Daha etkili ders çalışabilmek ve test çözebilmek için izlenecek yöntemlerden biri de etkili okumadır.

Etkili Okuma Beş Basamaktan Oluşur:

İzle: Çalışılan bölümün hızlı bir şekilde gözden geçirilmesi. Konu ile ilgili ön hazırlık yapılması. (Bu göz gezdirmenin amacı, konu hakkında genel bir fikir edinmektir.)

Sor: Göz gezdirilen konu ile ilgili sorular çıkarılmalı ve sorular bir kağıda yazılmalıdır. (Ne, nerede, ne zaman, nasıl, neden ve kim sorularıyla bilgileri desteklemek.)

Oku: Bu aşamada, çıkartılan sorulara cevap bulmak amacıyla okunmalı ve cevaplar yazılmalıdır. (Konuyu sorular oluşturacak şekilde okumak)

Anlat: Bu aşamada ise kitap ve defterler kapatılmalı, sadece soru ve cevapların bulunduğu kağıda göz atılarak soruların cevapları yüksek sesle anlatılmalıdır. (Oluşturduğunuz soruları kendi kendinize sorup cevaplandırmak.)

Tekrarla: Çıkarılmış olan soru ve cevaplar hızlı bir biçimde tekrar edilmelidir.

Etkili öğrenmenin gerçekleşmesi için etkili ve hızlı okuma, tekrar yapma, etkili dinleme, bilinçli not alma ve hafızaya yerleştirme çok önemlidir. (Öğrendiğiniz bilgileri tekrar etmek)

Turlama Tekniği

Üniversite sınavı için sistemli ve sabırlı bir çalışma çok önemli. Ancak uzmanlar, özel taktiklerin de yararına dikkat çekiyor. Bu yöntemle hataları en aza indirip kendinize avantaj sağlayabilirsiniz.

YGS ve LYS’de kullanılacak küçük tekniklerle başarı oranını artırmak mümkün oluyor. En verimli sınav tekniğini araştıran uzmanlar turlama tekniğiyle zaman tasarrufu sağlanabileceğini anlatıyorlar.

Sınavda Zaman Neden Yetmez?

Sınavda zamanı iyi kullanmak başarıyı arttıran temel faktörlerdendir. Fakat çoğu öğrenci, bunu bilmesine rağmen sınavlarda zamanı doğru kullanamamak en çok karşılaşılan problemlerin başında gelmektedir.

Sınavda zamanı doğru ve etkin kullanamama nedenleri:

1.     Sınavdaki kolay ve zor test sorularının puansal değerinin aynı olmasına rağmen pek çok öğrenci zor soruları çözmenin, daha fazla puan getireceği düşüncesiyle, zor sorulara takılıp, kalarak daha fazla zaman harcar. Bunun sonucu olarak sınavda başarısızlığa uğrar.

 

2.     Sınava hangi testten başlanacağının bilinmemesi de zaman harcamanıza neden olan diğer bir faktördür. Genel kural olarak, sınava en başarılı olabileceğiniz testten başlamanız gerekir.

 

3.     Sınavdaki uzun veya karmaşık gibi görünen sorular için çok fazla zaman harcamak, tekrar tekrar okumak yapılan diğer yanlışlıklardandır.

 

4.     Sorulardaki “uyarıcılara” dikkat etmemek, soruyu kavramanızı zorlaştırır. Bu da soruyu çözmeniz için gereken sürenin uzamasına neden olur.

 

5.     Sınavda “Turlama Tekniği” kullanmamak, sıralı çözüm yolunu benimsemek gibi faktörler sınavda zamanı etkili kullanmanızı olumsuz yönde etkiler.

 

Turlama tekniği nedir ve size ne kazandırıyor?

Sınavda yanıtlanacak tüm testlerde, birinci turda, yanıtı kolayca bulunabilecek soruların öncelikle çözülerek zaman alıcı ve zor soruların ikinci tura bırakılmasına “Turlama Tekniği” denir.

Öğrenci birinci turda yanıtladığı normal, kolay ve çok kolay sorularla ortalama bir puan elde etmeyi sağlarken, ikinci turda çözeceği zor sorularla, puanı daha da yükseltme şansına sahip olmaktadır. Bir testteki “Çok Kolay, Kolay Ve Normal Soruları 1.turda çözerek diğerlerini 2.tura bırakmak başarı oranınızı önemli derecede yükseltir.

Zor Soruya Takılmayın

Sınavda zamanın yetmemesinin en önemli nedeni, sıralı çözüm yapma alışkanlığıdır. Sıralı çözüm alışkanlığı, öğrencinin yeterince güçlü olmasa dahi, sorularda zor-kolay ayırımı yapmadan ve bir soru başına düşen puan değerinin aynı olduğuna dikkat etmeden soruları sırayla çözmesidir.

Turlama Tekniğinin tam tersi olan bu çözüm yolunda, öğrenci, zor ve uğraştırıcı sorulara takılıp gereğinden fazla zaman yitirmektedir.

Öğrenci puanını yükseltmek için, her testin çok zor bir sorusuna ayrılan sürede, aynı testin 5 kolay sorusunu yanıtlamayı tercih etmelidir.

Ancak belirli bir süre geçtiğinde soru çözülemiyorsa bırakılmalı, sınav bitiminde, süre artarsa tekrar o soruyla uğraşılmalıdır.

Uzmanlar öncelikle kolay soruların çözümünün yapılması gerektiği üzerinde duruyor. Rehber öğretmenler, başarısı defalarca test edilen turlama tekniğinin sınav sırasında mutlaka kullanılmasını öneriyor

Çözüme hangi testten başlamak daha doğrudur?

Testlerin çözüm sırası öğrenciden öğrenciye farklılık gösterir. Önemli olan, öğrenci için zamanlama ve verim açısından en uygun çözüm sırasını, yıl içerisinde yaptığı test çözümü çalışmaları ile bulmasıdır. Sınavda testleri hangi sıra ile çözeceğinizi ve her birine ne kadar süre ayıracağınızı deneyerek belirleyin. Böylece sınavda sizin için ideal zamanlamayı uygulamaya alışırsınız.

Evde süre tutarak soru çözün, zaman sınırlamasına alışın ve hızlanın.

Sınava girmeden önce zamanınızı nasıl kullanacağınız konusunda plan yapın

En başarılı olunan testten başlamak, sınavın başında, her öğrencide belirli bir düzeyde bulanan sınav kaygısının da kontrol altına alınmasına yardımcı olacaktır. Öğrencinin başarılı olacağı testte hata yapma olasılığı azalacağından, panik ve heyecan ortadan kalkacak ve öğrenci dikkatini yoğunlaştırabilecek moral bulacaktır.

Bu kendinize olan güveninizi sağlar, sınav kaygısını gidermenize yardımcı olur. Zor soruları ikinci tura bırakın. Turlama tekniği ile hata oranını düşürürken zaman kazanırsınız.” Kolay sorulardan başlamaktan kasıt öğrencinin en iyi olduğu alandan soru çözmeye başlamasıdır.

Test içerisindeki soruların zorluk düzeyleri birbirinden farklıdır. Ancak kazandırdıkları puan aynıdır. Zor sorulara fazla puan verilmez. Bir testin %70’ini oluşturan kolay ve normal zorluktaki soruları çözebilirsiniz.

Bir soruya bir dakika süre ayırmanız gerektiğini unutmayın. Sorularla inatlaşırsanız sonlarda yer alan yapabileceğiniz sorulara zamanınız yetmez. Bir soruyu okudunuz hakkında hiçbir fikriniz yok ilk turda bu soruyla hiç uğraşmadan geçin.

Soruyu okudunuz çözümünü biliyorsunuz fakat çözüm yolu uzun ve sizi uğraştıracak vaktiniz alacaktır böyle soruları da ilk turda geçmeniz gerekir. İki şıkka indirdiğiniz soruları da ilk turda geçin ikinci turda bu şıkları daha sağlıklı değerlendirme imkanınız olacaktır.

Okuduğunuzda daha çok zaman alacağını ve zor olduğunu düşündüğünüz soruların yanına işaret koyun. Bir sonraki soruya geçtiğinizde hala önceki çözemediğiniz soruyu düşünmeyin. Sorularda oyalanmadığınız için zamanınız kalacaktır, bunu düşünerek kendinizi rahatlatın.

Öte yandan hakkında hiçbir bilginiz olmayan soruları yanıtlamayın. Rastgele işaretleme yapmak size zarar verir.

Beyninize sorular bir kere okuma hakkı verin ve bunu alışkanlık haline getirin. Soruları bir kere okuma alışkanlığı sizin daha dikkatli olmanızı sağlayacaktır. Bunu bir örnekle açılayalım; diyelim, elinizde on halka var ve bizden demir çubuğa geçirmemiz istense, beynimiz şöyle düşünecektir, “senin elinde on halka var yani on hakkın var istediğin gibi kullanabilirsin nasıl olsa birini demir çubuğa geçirirsin.” Ama elimizde bir halka olsa ve bize bir hak verilse biz bu halkayı atarken beynimiz şöyle diyecektir. “Senin tek hakkın var başka hakkın yok bu hakkı iyi kullan ve dikkatli ol…”

Soruların zorluk derecesini belirleyen uzunlukları, şekilli oluşları ya da karmaşık görünmeleri değil, sadece içerikleridir. Bir soru belirli bir süre içinde çözülemiyorsa bırakılmalı sınav bitiminde süre artarsa tekrar o soruya dönülmelidir ve soruları sırayla çözme alışkanlığından vazgeçilmelidir.

Henüz Yorum yok

Bir Yorum Ekleyin