Sitede Arama Yapin!

post

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği

Programın Amacı

Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği programının amacı; 3-6 yaş arasındaki çocukları yetiştirecek öğretmenleri yetiştirmektir.

Meslek liselerinin ilgili alanlarından mezun olan öğrenciler ek puan almaktadırlar.

Gereken Nitelikler

Bu programı tercih eden adayların;
Genel akademik yeteneğe sahip,
İnsanlarla iyi iletişim kurmaktan hoşlanan,
Güçlü bir belleğe ve algılama yeteneğine sahip,
Sabırlı, anlayışlı, sevecen, başkalarına bir şeyler öğretmekten mutlu olan,
Çocuklarla iyi anlaşabilen,
Yaratıcı kişiler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Kariyer İmkânları

Bu programı bitirenlere “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni” unvanı verilir.
Alanlarında yüksek lisans ve doktora yapabilirler.

Yaptıkları İşler ve Çalışma Alanları

Bu bölümü bitirenler, ana okullarında henüz okula başlamamış çocuklara temel sosyal davranışlar ve okuma yazmaya hazırlık olabilecek beceriler kazandırırlar. Çocuk gelişimi ve eğitimiyle ilgili hazırlanmış programlar çerçevesinde çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini sağlamalarına yardımcı olur, çocuklara ilişkin çeşitli sorunların çözümü için anne babaların eğitimiyle ilgilenirler.

MEB’e ve diğer resmî kuruluşlara, belediyelere ve özel sektöre bağlı ana okullarında öğretmen olarak çalışma olanağı bulabildikleri gibi kendi iş yerlerini de açabilirler.

Ülkemizde okul öncesi eğitim kurumlarında çalışacak öğretmenlere çok gereksinim vardır.

Henüz Yorum yok

Bir Yorum Ekleyin