Sitede Arama Yapin!

Anketlerimiz

Uyguladığımız Anketlerden Bazıları

Okul Olgunluğu Testi Beier Cümle Tamamlama Testi Başarısızlık Nedenleri Anketi

Benlik Tasarımı Envanteri

Burdon Dikkat Testi

Çalışma Davranışını Değerlendirme Ölçeği

Ders Çalışma Ve Öğrenme Etkinliklerini Değerlendirme Testi

Devamsızlık Nedenleri Anketi

Dikkat Dağınıklığı Testi

Duygusal Zekâ Testi

Ebeveyn Değerlendirme Ölçeği

Karakter Analizi

Kendimizi Tanıyalım

Kendini Açma Envanteri

Kendini Değerlendirme Envanteri

Kişilik Envanteri

Kişilik Testi

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri

Offer Benlik İmaj Envanteri

Otobiyografi

Öğrenme Güçlüğü

Öğrenme stilinizi biliyor musunuz?

Öğrenme Yöntemleri Testi

Problem Tarama Envanteri

Rathus Atılganlık Envanteri

Siz Olsaydınız Ne Yapardınız

Snellen (Scale) Göz Taraması

Sosyometrik Test Nasıl Uygulanır

Stres Düzeyi Ölçeği

Verimli Çalışmayı Biliyor musunuz?

Henüz Yorum yok

Bir Yorum Ekleyin